Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 • Jak policzyć dochód
 • narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L
 • narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36
 • narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38
 • narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy PDF

 

4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka