Wymagana dokumentacja - ścieżka przez bank

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla ścieżki bankowej od 03.01.2023 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste Powietrze" obowiązujący od 03.01.2023 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF!
2a Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”- Wniosek składany w bankach. Lista banków dostępna na stronie https://czystepowietrze.gov.pl  
2b Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF!
2c

Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji

PDF
2d Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111., z późn.zm.). PDF!
2e Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania PDF!
3 Ogłoszenie o zmianie Programu PDF!
4 4. Dokumenty do rozliczenia  
4a Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
4b Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF!
4c Dokument podsumowujący audyt energetyczny PDF
4d instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu „Czyste Powietrze” PDF!
4e Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy. PDF
4f Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej. PDF
4g . Oświadczenie o dokonaniu zapłaty za faktury przedkładane do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
4h Oświadczenie o dotyczące poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru prac zrealizowanych przez wykonawcę w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
     
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Dokumenty do rozliczenia
2a Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF!
2b Instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
  Pozostała dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. nie uległa zmianie.  
     
  td class="trtd"> 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 25.01.2022 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków  o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
2a Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny "Formularz Wniosku” PDF!
2b Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału    kredytu, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
2c Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.) PDF!
2d Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
2e Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłat   kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy  przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu   mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu    priorytetowego „Czyste Powietrze PDF!
2f Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania PDF!
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF

 

4. Dokumenty do rozliczenia  
4a Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
4b Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
4c Instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  PDF
  - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
            Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy PDF
            Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej PDF
4d Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF
5. Lista banków  
     
  Dokumentacja archiwalna:  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. do 24.01.2022 r. ZIP  
 
stopka