Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 22 kwietnia 2024 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
2a Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl  
2b Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW korespondencji drogą elektroniczną. PDF
2c Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji. PDF!
2d

Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji /dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD- https://gwd.nfosigw.gov.pl/

PDF!
2e Wzór umowy z wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez wfośigw. PDF
2f Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez wfośigw. PDF!
2g Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2024 r. poz. 323). PDF!
2h Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania.. PDF!
2i Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy. PDF
2j Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla pełnomocnika mocodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
2k

Dyspozycja wypłaty zaliczki

PDF
3. Ogłoszenie o zmianie Programu PDF
4. Dokumenty do rozliczenia
4a Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
4b Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/  
4c Dokument podsumowujący audyt energetyczny. PDF
4d instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu „czyste powietrze” , dostępna na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF
4e Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy. PDF
4f Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej. PDF
4g

Oświadczenie wykonawcy lub sprzedawcy potwierdzające dokonanie zapłaty

za faktury przedkładane do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

PDF
4h Oświadczenie o dotyczące poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru prac zrealizowanych przez wykonawcę w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
   
 

 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 03 stycznia 2023 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
2a Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl  
2b Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji / dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD - https://gwd.nfosigw.gov.pl. PDF!
2c Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW korespondencji drogą elektroniczną. PDF
2d Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji. PDF!
2e Wzór umowy z wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez wfośigw. PDF
2f Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez wfośigw. PDF!
2g Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111., z późn.zm.). PDF!
2h Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania.. PDF!
2i Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy. PDF
2j Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla pełnomocnika mocodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
3. Ogłoszenie o zmianie Programu PDF
3a Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem. PDF
3b Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu. PDF
4. Dokumenty do rozliczenia
4a Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
4b Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/  
4c Dokument podsumowujący audyt energetyczny. PDF
4d instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu „czyste powietrze” , dostępna na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF
4e Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy. PDF
4f Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej. PDF
4g Oświadczenie o dokonaniu zapłaty za faktury przedkładane do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
4h Oświadczenie o dotyczące poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru prac zrealizowanych przez wykonawcę w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
 

 

 
 

 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
2a Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF!
2b Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem PDF!
2c Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy PDF!
2d Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą PDF!
2e Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy PDF!
3. Dokumenty do rozliczenia
3a Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF
3b Instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
  Pozostała dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. nie uległa zmianie.  
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 25.01.2022 r. PDF!
1a Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

1b Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
1c Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
1d Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
2a Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny "Formularz Wniosku" PDF!
2b Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w portalu beneficjenta PDF!
2c Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w serwisie gov.pl PDF!
2d Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.) PDF!
2e Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy PDF!
2f Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika PDF!
2g Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie PDF!
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF

 

3a Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową PDF
4. Dokumenty do rozliczenia  
4a Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
4b Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl PDF
4c Instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  PDF
  - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
            Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy PDF
            Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej PDF
4d Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF
  Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF
     
  Dokumentacja archiwalna:  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 24.01.2022 r. ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 30.06.2021 r. ZIP  
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r. ZIP  
 
stopka