AKTUALNOŚCI

2023-10-24

INFORMACJA O ZMIANIE ADMINISTRATORA W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE”

INFORMACJA O ZMIANIE ADMINISTRATORA W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE”

W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (NFOŚiGW) umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , informujemy, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Państwa danych osobowych są: WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PPCP przez Współadministratorów

WFOŚiGW w Łodzi, przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych  przez Współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. danych osobowych wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym: 

  • współmałżonka,
  • współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego),
  • pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców,
  • oferentów,
  • wykonawców i podwykonawców,
  • użytkowników systemów informatycznych,
  • reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów,
  • obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”

Ponadto, WFOŚiGW w Łodzi  przekazuje (do zapoznania się z jej treścią)  „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego”

2020-11-16

Komunikatw sprawie udostępnienia nowej wersji wniosku o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” 2.0.

W dniu 16.11.2020 r. na Portalu Beneficjenta został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF

2020-09-30

Przerwa techniczna - Portal Beneficjenta

Informujemy iż w nocy z 05.10.2020 na 06.10.2020 roku w godzinach 21.00 - 10.00 nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu Portalu Beneficjenta. Przepraszamy za utrudnienia.

2020-09-23

Program Priorytetowy „Moja Woda” - wstrzymanie naboru wniosków

Informujemy, że z dniem 30 września br. (środa) zakończony zostanie elektroniczny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" składanych przez Portal Beneficjenta.

2020-01-01

Program Priorytetowy Czyste Powietrze zmiana w kosztach kwalifikowanych

„Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.”